Bilişim Teknolojilerinin Temelleri-9. Sınıf-Çerçeve Öğretim Programı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN TEMELLERİ DERSİDersin Amacı :Bu derste öğrenciye; iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini alarak bilişim etiği, bilgi güvenliği, fikri mülkiyet, sanayi devrimleri, dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 teknolojileri, bilgisayar montajı yapma ve ağ temellerini kullanma ile ilgili bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.Sınıfı : 9Haftalık Ders Saati : 3 Öğrenme Biriminin AdıBilişim EtiğiÖğrenme Biriminin Kazanımları1. Bilişim […]