C# Çalışma Soruları ve Cevapları

60 tane C# Programlama dili ile ilgili sorular ve cevapları. Değişken kullanımı, temel ifadeler, metotlar, diziler ve sınıf tanımlamaları ile ilgili boşluk doldurma ve tanım şeklinde hazırlanmış toplam 60 tane C# sorusu. C# Çalışma Soruları Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri geçerli değişkendir? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 #isim kullanici_adi KullaniciAdi 1.Kisi sayi […]