C# Console Uygulamaları-1

Kullanıcının girdiği sayının iki katını ekrana yazan program

Kullanıcının girdiği 2 sayıyı toplayıp sonucu ekrana yazan program

Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını hesaplayan programı yazınız

Kısa ve uzun kenarı girilen dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan programı yazınız.

Yarı çapı verilen çemberin alanını hesaplayınız pi = 3,14;

Diğer Yazılar

Leave a Comment