Programlama Temelleri 2. Dönem 1. Yazılı Soru ve Cevapları

SORULAR

 

Soru 1- Aşağıdaki değişken isimlerinden doğru olanların yanına (D) yanlış olanların yanına (Y) yazınız.

(15p)
– adı (……)

– SoyAdi (……)

– Telefon_numarasi (……)

– dogum  tarihi   (……)

– mailAdresi  (……)

Soru 2- Console.Readkey() kodu ne işe yarar? (10p)
Soru 3- – \n parametresi ne işe yarar?   (10p)
Soru 4- (…..) Default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur. (Doğru/Yanlış) (5p)
Soru 5- (…..) Bir Switch-Case yapısında birden fazla aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.(Doğru/Yanlış) (5p)
Soru 6- Galeri programında bir arabaya ait arabanın markası, plakası ve yaşı klavyeden girildiğinde ekrana “……… plakalı, ………. yaşında, ………………… marka araç başarıyla kaydedilmiştir.” yazan programın kodlarını yazınız. (15p)
Soru 7-  Dikdörtgenin alanını hesaplayan programın kodlarını yazınız. (10p)
Soru 8- Aşağıdaki programın ekran çıktısını yan taraftaki boşluğa yazınız. (10p)
 

int a,k;

a=9;

k=a%2;

Console.Write(“işlemin sonucu: “ +k);

 

Soru 9- İki sınav notunun girilip ortalamasının alındığı ve ortalama 45’den küçük ise ekrana “kaldı”, 45’ten büyükse ekrana “geçti” yazan programın kodlarını yazınız. (20p)

CEVAP ANAHTARI

Soru 1- Aşağıdaki değişken isimlerinden doğru olanların yanına (D) yanlış olanların yanına (Y) yazınız. (15p)
– adı (……) Yanlış

– SoyAdi (……) Doğru

– Telefon_numarasi (……) Doğru

– dogum  tarihi   (……) Yanlış

– mailAdresi  (……) Doğru

Soru 2- Console.Readkey() kodu ne işe yarar? (10p)
İşlem bittikten sonra programı bizim bir tuşa basmamız ile kapatır.
Bunu genelde kullanırız çünkü mesela toplama işlemi yaptırdık diyelim sonucu ekrana Console.WriteLine(); ile yazdırdık sonuç  ekrana çıkar ama anında program geri kapandığı için biz sonucu bile görememiş oluruz. Bunun için önemlidir.
Soru 3- – \n parametresi ne işe yarar?   (10p)
Bir alt satıra geçmek için kullanılır.
Soru 4- (Doğru) Default bloğu bir Switch-Case yapısında bulunmasa da olur. (Doğru/Yanlış) (5p)
Soru 5- (Yanlış) Bir Switch-Case yapısında birden fazla aynı değere sahip Case ifadesi olabilir.(Doğru/Yanlış) (5p)
Soru 6- Galeri programında bir arabaya ait arabanın markası, plakası ve yaşı klavyeden girildiğinde ekrana “……… plakalı, ………. yaşında, ………………… marka araç başarıyla kaydedilmiştir.” yazan programın kodlarını yazınız. Cevap aşağıdadır. (15p)
Soru 7-  Dikdörtgenin alanını hesaplayan programın kodlarını yazınız. Cevap aşağıdadır. (10p)
Soru 8- Aşağıdaki programın ekran çıktısını yan taraftaki boşluğa yazınız. (10p)
 

int a,k;

a=9;

k=a%2;

Console.Write(“işlemin sonucu: “ +k);

İşlemin Sonucu: 1

 

Soru 9- İki sınav notunun girilip ortalamasının alındığı ve ortalama 45’den küçük ise ekrana “kaldı”, 45’ten büyükse ekrana “geçti” yazan programın kodlarını yazınız. (20p)

Cevap 6-  

String plaka, yas, marka;

Console.Write (“Arabanın plakasını giriniz:  “);

plaka=Console.ReadLine();

Console.Write (“Arabanın yaşını giriniz:  “);

yas=Console.ReadLine();

Console.Write (“Arabanın markasını giriniz:  “);

marka=Console.ReadLine();

Console.Write (“{0} plakalı, {1} yaşında, {2} marka araç başarıyla kaydedilmiştir.”);

Console.ReadKey();

Cevap 7-  

int birincikenar, ikincikenar,alan;

Console.Write (“Dikdörtgenin birinci kenar uzunluğunu giriniz:  “);

birincikenar=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write (“Dikdörtgenin ikinci kenar uzunluğunu giriniz:  “);

ikincikenar=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

alan=birincikenar*ikincikenar;

Console.Write(“Dikdörtgenin Alanı: {0}”,alan);

Console.ReadKey();

Cevap 9-

İnt x, y, ort;

Console.Write (“Birinci sınav notunu giriniz:  “);

x=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

Console.Write (“İkinci sınav notunu giriniz:  “);

y=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());

ort=(x+y)/2;

if(ort<45)

Console.Write(“Kaldı”);

else

Console.Write(“Geçti”);

Console.ReadKey();