C# CONSOLE UYGULAMALARI (SWITCH-CASE)

Örnek 1 : Klavyeden giriş yapılan değere göre haftanın gün adını ekrana yazdıran C# console uygulamasını switch-case ile yapınız. int sayi;Console.Write(“1-7 arasında bir sayı giriniz: “);sayi=Convert.ToInt16(Console.ReadLine());// klavyeden girilen deger okunarak int tipine cevriliyorswitch (sayi) // switch deyimi ile sayi degiskeninin aldığı degere göre case koşulları karşılaştırılacak{ case 1: Console.Write(“Pazartesi”); break; // sayi değişkeninin değeri 1 […]