Gelişmiş İnternet Uygulamaları Modül Soru ve Cevapları (128 Adet)

1. Silverlight uygulamalarında görsel arayüz hangisi ile hazırlanır? A) XML        B) HTML        C) XAML         D) AJAX 2. XAML için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) XML-tabanlı deklaratif bir dildir. B) Silverlight uygulamalarının kullanıcı arayüzündeki elementlerini oluşturmak için kullanılır. C) Silverlight uygulamalarında elementleri uygun bir düzende yerleştirmek için kullanılır. D) Açılımı şöyledir: Xapplication Accaptable Markup Language 3. Projeye eklediğin AnaSayfa.xaml dosyasının C# […]