Veri tabanı Organizasyonu Modül Soru ve Cevapları (87 adet)

1- Veritabanı Tasarımı ve 2- Veritabanı Hazırlama 1. ( ) Bir kişiye veya ürüne ait detaylı verilerin bir düzen çerçevesinde saklandığı ortamlar “Veri” olarak adlandırılır. 2. ( ) Birincil anahtar kısıtlayıcıda, bir sütuna aynı olan değerler girilebilir. 3. ( ) Default kısıtlaması, veri girişi sırasında bir alanın alabileceği varsayılan bir değer atamak için kullanılır. 4. Aşağıdakilerden hangisi bir “alan adı” değildir? A) İl_kodu        B) Ders_adı     C) Ders_kodu     D) Ahmet 5. Bir tablodaki bir sütuna ait verilerin başka bir tablonun sütunundan getirilmesini sağlayan anahtar aşağıdakilerden hangisidir? A) Birincil Anahtar             B) Yabancı Anahtar            C) Sütunlar      D) Unique kısıtlaması 6. Aşağıdakilerden hangisi “birincil anahtar” alanı için uygun değildir? A) Doğum tarihi      B) T.C. kimlik numarası       C) Müşteri numarası          D) Bir otomatik…

Devamını Oku...