Bilişim Teknolojilerinin Temelleri Modül Soru ve Cevapları (223 Adet)

İç Donanım Birimleri

1. Aşağıda anakart hakkında verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?
A) Mikroişlemci tümleşik olarak gelir.
B) Bütün donanımlar anakart portlarına, soketlerine, slotlarına, konnektörlerine göre tasarlanır.
C)Sistemin veriyolu bant genişliğinin hepsini en yavaş birime tahsis eder.
D) Her anakart üreticisinin kendi standartları vardır.

2. Aşağıdakilerden hangisi günümüz anakartlarının en çok kullanılan veriyoludur?
A) ISA             B) AGP            C) PCI            D) PCI-e

3. RAM slotlarının fazla oluşu aşağıdakilerden hangisini sağlar?
A) Bilgisayarın daha hızlı çalışmasını sağlar.
B) Anakart üzerinde daha fazla genişleme yuvası kullanılmasına olanak sağlar.
C) Tümleşik ekran kartının daha performanslı çalışmasını sağlar.
D) Daha fazla RAM eklenmesini sağlar.

4. İşlemci yuvası hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) İşlemci yuvası etrafında çok fazla yer kaplayan elemanın olmaması gerekir.
B) İşlemci yuvaları her türlü işlemciyi destekler.
C) İşlemci yuvasına birden fazla işlemci takılabilir.
D) Sadece soket tipi işlemci yuvası vardır.

5. Aşağıdakilerden hangisi yavaş olması sebebiyle günümüz anakartlarında kullanılmayan veriyoludur?
A) PCI      B) PCI-e      C) AGP      D) ISA

6. Aşağıdakilerden hangisi ISA veriyolunun özelliklerinden değildir?
A) 8-16 bit veriyoluna sahiptir.                B) Bant genişliği çok düşüktür.
C) Adres yolu 24 bittir.                            D) Tak-çalıştır özelliğine sahiptir.

7. Veri yolları hakkında aşağıda verilen seçeneklerden hangi yanlıştır?
A) AGP ve PCI-e sadece ekran kartları için üretilmiş veriyollarıdır.
B) PCI-e en hızlı veriyoludur.
C) PCI ile PCI-X aynı veriyolunu ifade eder.
D) Veriyollarında bant genişliğinin fazla oluşu hızı artıran faktörlerdendir.

8. Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerinde yer almaz?
A) Chipset            B) Bellek             C) İşlemci               D) Sabit disk

9. Chipset hakkında söylenenlerden hangisi doğrudur?
A) Anakarta takılan mikroişlemcinin hızı çipsetten değiştirilebilir.
B) Anakarttaki bilgi akış trafiğini denetler.
C) Anakart üzerindeki tek yongadır.
D) Chipset yongaları adlarını anakartta bulundukları yerlere göre almıştır.

10. Portlar hakkında verilenlerden hangisi doğrudur?
A) Bir anakart üzerinde biri klavye diğeri fare için iki PS/2 portu bulunmalıdır.
B) Klavye ve fare USB porta takılmaz.
C) USB portuna bağlanacak donanımlar veriyolu hızını ortak paylaşır.
D) Tümleşik donanım teknolojisi port sayısını azaltmıştır.

11. eSATA hakkında söylenenlerden hangisi yanlıştır?
A) Dışarıdan bağlanacak SATA birimleri için bağlantı noktası oluşturur.
B) SATA ve eSATA konnektörleri aynıdır.
C) Bağlanacak kablo uzunluğu 2 metre uzunluğunda olabilir.
D) USB’den daha hızlıdır.

12. Aşağıdakilerden hangisi anakart seçilirken dikkat edilecek hususlardan değildir?
A) Alınacak anakart kasaya uygun olmalıdır.
B) Veriyolu hızı yüksek anakart alınmalıdır.
C) USB portu sayısı fazla olmalıdır.
D) Grafik işlemleriyle uğraşacaklar tümleşik ekran kartlı anakart seçmelidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi anakart formlarından değildir?
A) Tower              B) ATX          C) BTX          D) mATX

14. (….) Bant genişliği, birim zaman aktarılabilecek veri miktarıdır.

15. (….) AGP veriyoluna ses kartı takılabilir.

16. (….) PCI-e 2.0 için de hat başına 500 MB/s bant genişliği vardır.

17. (….) BIOS’a girmek için bilgisayar açılışında ESC tuşuna basılır.

18. (….) Chipset sistem veriyolu hızını belirler.

19. (….) PCI-e slotu, güç tüketimini açısından AGP slotundan daha verimlidir.

20. (….) RJ-45 portu, yerel ağ ve internete bağlanmak için kullanılır.

21. (….) işlemci, bilgisayarın birimlerinin çalışmasını ve bu birimler arasındaki veri akışını kontrol eden, veri iŞleme görevlerini yerine getiren elektronik aygıttır.

22. (….) Kontrol birimi bütün komutların işletildiği birimdir.

23. (….) Soğutma sistemlerinin iyi soğutanı daha pahalıdır.

24. İşlemciler komut setlerine göre …………………….. ve ………………………. olmak üzere ikiye ayrılır.

25. Elektrik kesildiğinde içeriği silinen bellek ………………………..’tir

26. Mikroişlemciden sonraki en hızlı bellek hangisidir?
A) RAM           B) ROM           C) Ön bellek           D) Sabit disk

27. Aşağıdakilerden hangisi mikroişlemciyi ifade etmez?
A) DSP            B) MİB            C) CPU                   D) μP

28. Verilenlerden hangisi mikroişlemcinin yapısını oluşturmaz?
A) Sinyal üretici         B) İletim yolları          C) Kaydedici           D) Sayıcı

29. 32 adres hattına sahip bir işlemcinin adresleyebileceği bellek miktarı aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
A) 4 GB          B) 8 GB           C) 8 KB          D) 4 MB

30. Grafikle uğraşacak biri, performansı yüksek işlemci almak istiyorsa aşağıdakilerden hangisine dikkat etmez?
A) FSB’sinin yüksek olmasına             B) Ön belleğinin büyük olmasına
C) Çok çekirdekli olmasına                  D) Düşük güç tüketmesine

31. (….) Bilgi depolama ünitelerine bellek denir.

32. (….) ROM bilgileri geçici olarak saklar.

33. (….) Anakarta en hızlı RAM’i takmak her zaman performansı artırır.

34. (….) Dizüstü bilgisayarlarda RAM’lar dik olarak yerleştirilir.

35. RAM’i hız olarak diğer depolama birimlerinden üstün kılan sebep hangisidir?
A) Sabit disklerden pahalı olması                    B) Ön bellekten yavaş olması
C) Aktarım hızlarının yüksek olması               D) Elektrik kesildiğinde bilgilerinin silinmesi

36. Bütün programların, üzerinde çalıştığı bellek hangisidir?
A) RAM          B) Sabit disk         C) ROM          D) CD-ROM

37. Aşağıdakilerden hangisi ROM bellek çeşidi değildir?
A) PROM       B) MROM        C) EPROM        D) Flash ROM

38. Ne tür belleğin kullanılacağını belirleyen unsur, aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Anakartın destekleyeceği bellek tipi               B) Saklanacak bilginin kalıcı veya geçici olması
C) Saklanacak verinin boyutu                              D) Haricî kartların bozuk olması

39. RAM monte edilirken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek gerekmez?
A) Vücutta statik elektriğe             B) Kasa kablosunun takılı olmasına
C) Slot rengine                               D) Slota oturup oturmamasına

40. Aşağıdakilerden hangisi temel donanım birimlerindendir?
A) RAM           B) Webcam           C) Disket sürücü            D) Yazıcı

41. (….)Bilgisayar güç kaynaklarında fan olmazsa bilgisayar çalışmaz.

42. (….) Bilgisayar fanlarının büyük olması devridaim edilen hava miktarını azaltır.

43. (….) Power supply bilgisayarın her türlü güç ihtiyacını karşılayan birimdir.

44. (….) Performans düşkünleri daha sessiz kasa istiyorlarsa fan kullanmamalıdır.

45. (….) Sessiz bir kasa isteniyorsa birimleri birbirine tutturmak için plastik parçalar kullanılmalıdır.
 
46. Aşağıdakilerden hangisi kasa çeşitlerinden değildir?
A) Mid tower          B) Mini tower           C) AT tower            D) Desktop

47. Aşağıdakilerden hangisi kasa içirişinde yer almaz?
A) External DVD-ROM           B) Anakart            C) RAM             D) Ekran kartı

48. Aşağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar sistemi çalışır?
A) RAM           B) Mikroişlemci          C) Kasa               D) Disket sürücü

49. Sürtünme ile oluşan elektrik türü hangisidir?
A) Dinamik          B) AC             C) Statik              D) DC

50. Aşağıdakilerden hangisi güç bağlantısı istemez?
A) Mikroişlemci         B) Anakart              C) Sabit disk              D) DVD-ROM

51. (….)Hard diskler, günümüz teknolojisinde, büyük boyutlardaki verilerimizi uzun vadeli saklamak için kullandığımız bileşenlerdir.

52. (….) Bilgi kullanıcı için bilgisayar sisteminin en önemli unsurudur. Bu yüzden bilgilerin kalıcı olarak saklandığı en önemli donanım RAM’dir.

53. (….) Flash kelimesi, günümüzde taşınabilir USB bellekler ile eş anlamlı hâle gelmiş durumdadır.

54. (….) Sürücü devresi sabit disklerin en çok elektrik harcayan bileşenleridir.

55. (…) SATA teknolojisi PATA’dan daha yavaştır.

56. (…) Sabit disk üzerinde zarar gören ve kullanılamayan alanlara bad sektör denir.

57. Aşağıdakilerden hangisi disk sürücü değildir?
A) Flash disk           B) Sabit disk          C) Disket sürücü           D) Optik sürücü

58. Hangi seçenekte sabit diski oluşturan temel bileşen verilmemiştir?
A) Sürücü devresi          B) Optik kafa          C) Elektrik motoru            D) Manyetik disk tabakaları

59. Sabit disk tercihlerinde göz önünde bulundurulması gereken unsurlar hangi seçenekte yanlış verilmiştir?
A) Ön bellek miktarı          B) Dönüş hızı          C) Kapasite          D) Track sayısı

60. Aşağıdakilerden hangisinde disk bileşenleri yanlış ifade edilmiştir?
A) Ardışık veri toplama kümelerine sektör denir.
B) Verilerin kaydedilmesi amacıyla iç içe halkalar şeklinde disk üzeri oluşturulmuş veri kayıt bölümlerine iz denir.
C) Silindir dosya ve dizinlerin yerleştirildiği en küçük disk alanıdır.
D) Disk üzerindeki metal parçaların değişik şekillerde hareket ettirilmesiyle bilgiler oluşturulur.

61. Aşağıdakilerden hangisi sabit disk çeşidi değildir?
A) SATA           B) IDE          C) SCSI           D) SSD

62. Aşağıdakiler hangisi mekanik saklama ünitesidir?
A) ROM           B) RAM          C) Sabit disk           D) Ön bellek

63. Sabit disk olmasına rağmen çalışma saklama mantığı yarı iletken olan bilgisayar bileşeni hangisidir?
A) Tampon bellek           B) RAM          C) ROM          D) SSD

64. Seri ve paralel iletişim hakkında verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Bilgilerin bir sıra hâlinde ardı ardına gönderilmesi seri iletişimi ifade eder.
B) Bilgisayar ağlarında paralel iletişim kullanılır.
C) Eğer veriler aynı anda bir grup hâlinde iletiliyorsa paralel iletişimdir.
D) Seri iletişim daha uzun mesafelere izin verdiği için paralel iletişimde avantajlıdır.

65. SCSI sabit disklerde kullanılan kablo pin sayısı hangisinde yanlış verilmiştir?
A) 70           B) 68           C) 80           D) 50

66. Verilenler içerisinde kapasitesi en büyük olan optik disk hangisidir?
A) DVD           B) CD          C) Blk-Ray          D) HD DVD

67. Aşağıdakilerden hangisi optik disklerde kapasitenin büyük olmasının sebebi olamaz?
A) Kullanılan ışığın dalga boyu                              B) Daha büyük disk kullanılması
C) Bilgilerin daha yoğun kaydedilmesi                  D) Fazla katman kullanılması

 

68. Bilgisayar dışarıdan bağlanan DVD-writer için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
A) SATA DVD-Writer                  B) PATA DVD-Writer
C) USB DVD-Writer                    D) External DVD-Writer

69. CD-writer üzerinde yazan 52/32/52 rakamlarının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okuma / Yazma / Yeniden yazma                  B) Yazma / Okuma / Yeniden yazma
C) Yeniden yazma / Okuma / Yazma                  D) Yazma / Yeniden yazma / Okuma

70. Bir CD üzerindeki “x” (çarpan) neyi ifade eder?
A) 150 KB/s           B) 300 KB/s             C) 36 Mb/s            D) 1318 KB/s

71. (….) Günümüz ekran kartları daha çok PCI-e veriyolunu kullanmaktadır.

72. (….) VGA BIOS, ekran kartının çalışmasını sağlayan komutları içerir.

73. (….) Ofis kullanıcılarının haricî ekran kartı alması gerekir.

74. (….) Tümleşik ekran kartları hızlı bir bellek olan RAM’i kullandıkları için haricîlere göre daha hızlıdır.

75. (….) Ekran kartlarının soğutucuya ihtiyacı yoktur.

76. (….) SLI iki ekran kartının beraber çalıştırılması için geliştirilen bir yöntemdir.

77. Analog sinyalleri dijital sinyallere ……………………. çevirir.

78. İki ekran kartının üst bağlantı ile bağlandıktan sonra iki ekran kartı performansına yakın bir güç elde edilen, tek bir ekran kartı gibi çalışmasını sağlayan yönteme ………………….. denir.

79. Ses kartında, …………………… gerekli notaları Wavetable hafızasının değişik bölgelerinden değişik hızlarda okuyarak müziğin ya da sesin ortaya çıkmasını sağlar.
80. Ethernet kartlarının sahip olduğu dünyada tekil olan ve 48 bit genişliğindeki adrese …………….. adresi denir.

81. Bilgisayarın birbirlerine veya ağa bağlanmasını sağlayan kart hangisidir?
A) Ethernet kartı           B) Ekran kartı           C) Ses kartı              D) TV kartı

82. Aşağıdakilerden hangisi ses kartı bileşenidir?
A) DSP             B) Tuner             C) VGA portu             D) BNC portu

83. Aşağıdakilerden hangisi ethernet kartı portudur?
A) VGA           B) BNC            C) DVI             D) MIDI

84. Aşağıdakiler hangisi bilgisayar veya ağa bağlanırken kullanılan TP (twisted pair) kablo standardıdır?
A) BNC          B) RGB            C) 568B           D) RJ-45

85. Aşağıdakilerden hangisi kombine kartların avantajıdır?
A) Giriş- çıkışları, ilave kartlar kadar zengin değildir.
B) Senkron sorunu yaşanabilir.
C) Yüksek çözünürlükte düşük performans verirler.
D) Birçok özelliği bir arada sunar.

86. Hangisi güvenlik kartının avantajlarından değildir?
A) Dosyaların silinmesini engeller.
B) Yazılım bozulmalarını engeller.
C) Yetkisiz ayar değişikliklerini engeller.
D) Devre dışı bırakılmadan program kurulamaz.

87. Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının kullandığı temel bilgisayar bileşeni değildir?
A) Anakart           B) Mikroişlemci           C) Ses kartı            D) Monitör

88. Gönderilen verinin bozulup bozulmadığını kontrol eden komut hangisidir?
A) CRC              B) BRC           C) BAD SECTOR            D) ERROR

89. Hangisi ethernetin gönderdiği paketin içeriğinde yer almaz?
A) Source MAC adress         B) Destination MAC adress       C) Data        D) Yedek paket

90. Aşağıdakilerden hangisi ethernet kartı anlamına gelmez?

A) NIC                B) LAN kartı            C) Sim kart           D) Ağ kartı

Cevaplar: 1-B   2-D   3-D   4-A   5-D   6-D   7-A   8-D   9-B   10-C   11-B   12-D   13-A   14-D   15-Yanlış   16-Doğru   17-Yanlış   18-Doğru   19-Doğru   20-Doğru   21-D   22-D   23-D   24-RISC,CISC   25-RAM   26-C   27-A   28-A   29-A   30-D   31-Doğru   32-Yanlış   33-Yanlış   34-Yanlış   35-C   36-A   37-B   38-D   39-C   40-A   41-Yanlış   42-Yanlış   43-Doğru   44-Yanlış   45-Doğru   46-C   47-A   48-C   49-C   50-A   51-Doğru   52-Yanlış   53-Doğru   54-Yanlış   55-Yanlış   56-Doğru   57-A   58-B     59-D   60-C   61-B   62-C   63-D   64-B   65-A   66-D   67-B   68-D   69-D   70-A   71-Doğru   72-Doğru   73-Yanlış   74-Yanlış   75-Yanlış   76-Yanlış   77-ADC   78-SLI veya Crossfire   79-DSP   80-MAC   81-A   82-A   83-B   84-C   85-D   86-D   87-C   88-A   89-D   90-C

Dış Donanım Birimleri

1. Aşağıdakilerden hangisi sadece giriş donanımıdır?
A) Ses kartı      B) Klavye      C) Yazıcı      D) Ekran

2. Aşağıdakilerden hangisi klavye ve farenin takıldığı portlardan biridir?
A) Paralel port      B) DVI      C)PS/2      D) Line in

3. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) RF klavyede alıcı ve verici birbirini görmek zorundadır.
B) Kablosuz klavyelerde, klavyeye verici, porta ise alıcı takılır.
C) Kablosuz klavyeler çalışmak için bir pile ihtiyaç duyarlar.
D) USB ve PS/2 bağlantı noktaları arasında dönüşüm yapılarak bağlantı yapılabilir.

4. Mekanik fareler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Yatay ve düşey kaydırıcıya serbest dönebilen topun sürtünmesi ile fare hareketi algılanır.
B) Kaydırıcılar üzerinde delikler bulunan disklere sahiptir.
C) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.
D) Yüzeyden alınan her bir resim işaret işleyiciye gönderilir.

5. Optik ve lazer fareler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır. < br> B) DSP devreleri bilgisayarlarla fare arasındaki bağlantıyı sağlar.
C) Yalnızca USB porta takılırlar.
D) Lazer ışınını kullanan fareler, yüzeydeki daha fazla ayrıntıyı gösterebilme kabiliyetine sahiptir.

6. Aşağıdakilerden hangisi sadece çıkış donanımıdır?
A) Ses Kartı      B) RAM      C) TV Kartı      D) Ekran

7. Ekranı oluşturan noktalardan her birine ne ad verilir?
A) Dot      B) Inch       C) Piksel      D) Byte

8. Monitörler için çözünürlük nedir?
A) Noktalar arası uzaklık mesafesi              B) Gösterilebilecek renk sayısı
C) Birim alandaki piksel miktarı                 D) Ekranın fiziksel boyutları

9. Aşağıdakilerden hangisi monitörler için yanlıştır?
A) CRT’ler radyasyon yayar.                                 B) LCD’lerde ölü noktalar olabilir.
C) LCD’ler daha az renk kabiliyetine sahiptir.           D) CRT’ler gözü daha fazla yorar.

10. Ekranlar için hangisi doğrudur?
A) İki nokta aralığı fazla olmalıdır.                       B) Çözünürlüğü en fazla 800×600 olmalıdır.
C) Kurulum için mutlaka CD lazımdır.                 D) Boyutları inç olarak değerlendirilir.

11. 19 inç ekran için hangisi doğrudur?
A) Ekranın köşegen uzunluğu 19 inçtir.                B) Ekranın yüksekliği 19 inçtir.
C) En uzunluğu 19 inçtir.                                    D) Ekranın alanı 19 inç x inçtir.

12. Projeksiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) DLP projeksiyonların renk doygunluğu daha iyi, renk geçişleri keskindir.
B) LCD projeksiyonlarda pikseller arası boşluk daha fazladır.
C) DLP projeksiyon cihazları genelde daha hafif ve daha küçük boyutlara sahiptir.
D) DLP projeksiyonlar daha iyi kontrast değerlerine ve daha iyi bir görüntüye sahiptir.

13. Aşağıdakilerden hangisi projeksiyon cihazlarının çıkışlarından biri değildir?
A) VGA        B) S Video           C) Scart            D) RCA Audio / Video

14. Projeksiyon cihazlarında parlaklık hangi birim ile ölçülür?
A) Volt      B) Amper      C) Ansi lümen      D) Saat

15. Projeksiyon cihazı seçiminde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
A) Kullanılan lambanın ömrü                B) Kullanılan lambanın parlaklığı
C) Çözünürlük                                       D) Kullanılan lambanın sıcaklığı

16. Yazıcılardan hangisi daha sesli çalışır?
A) Siyah beyaz lazer        B) Nokta vuruşlu          C) Mürekkep püskürtmeli            D) Renkli lazer

17. Yazıcılar için çözünürlük ne anlam ifade eder?
A) Dakikadaki sayfa yazma adedi                         B) Yazıcının basabildiği renk miktarı
C) Birim alana bırakılacak nokta miktarı              D) Yazıcının maksimum baskı (kâğıt) genişliği

18. Baskı kalitesi en düşük olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah beyaz lazer        B) Nokta vuruşlu       C) Mürekkep püskürtmeli            D) Renkli lazer

19.  Baskı hızı en yüksek olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah beyaz lazer         B) Nokta vuruşlu           C) Mürekkep püskürtmeli        D) Renkli lazer

20. Yalnızca LPT porta bağlanan yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah beyaz lazer         B) Nokta vuruşlu          C) Mürekkep püskürtmeli         D) Renkli lazer

21. Lazer yazıcılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birim sayfa başına düşen maliyet genelde daha yüksektir.
B) Siyah beyaz ve renkli baskı yapma imkânı vardır.
C) En hızlı yazıcı türüdür.
D) Yazı ve resim baskısında kullanılabilir.

22. Yazma işlemini satır satır gerçekleştiren yazıcı türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah beyaz lazer       B) Nokta vuruşlu       C) Mürekkep püskürtmeli         D) Renkli lazer

23. Nokta vuruşlu yazıcıların seçiminde aşağıdakilerden hangisi önemli değildir?
A) Yazıcı kafadaki pin sayısı                    B) Yazıcı kafadaki kolon sayısı
C) Yazıcı kafadaki iğne sayısı                  D) Yazıcı kafadaki satır sayısı

24. İlk satın alma maliyeti en düşük olan yazıcı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Siyah beyaz lazer      B) Nokta vuruşlu      C) Mürekkep püskürtmeli      D) Renkli lazer

25. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi ağ yazıcısı olarak kullanılmaz?
A) Siyah beyaz lazer      B) Nokta vuruşlu      C) Mürekkep püskürtmeli      D) Renkli lazer

26. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Tarayıcı ile yazıları bilgisayara aktarabiliriz.
B) WebCam video çekemez
C) Yazıcı renkli ve siyah beyaz çıktıyı aynı kâğıda alabilir.
D) Ölü pikseller LCD monitörlerde oluşur.

27. USB bellek ile hafıza kartları için hangisi doğrudur?
A) Her ikisi de flash bellek yapıdadır.
B) İşletim sistemine haber vermeden çıkarılıp takılabilir.
C) Manyetik yapıya sahiptir.
D) Birlikte her cihazla çalışabilir.

28. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?
A) Flash bellek      B) RAM      C) HDD      D) Disket

29. Aşağıdakilerden hangisi dijital kayıt ortamı değildir?
A) Mini DV      B) HDD       C) DVD       D) MPEG

30. Webcam’in saniyede yakaladığı görüntü sayısı hangi birim ile ifade edilir?
A) MB       B) FPS       C) BPS      D) DPI

31. Tarayıcıların çözünürlüğü hangi birim ile ifade edilir?
A) MB       B) FPS      C) BPS      D) DPI

32. Çözünürlüğün yazılımla artırılıp donanımın elde ettiği piksellerin arasına yazılımla piksel eklenmesine ne isim verilir?
A) Netleştirme       B) Focus      C) Interpolasyon       D) Image Correction

33. Webcam’lerde çözünürlük neyi ifade eder?
A) Saniyedeki görüntü sayısını                      B) Görüntünün hafızada kapladığı boyutu
C) Zoom oranı                                                D) Sensör üzerindeki algılayıcı miktarını

34. WebCam sensörleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) CMOS sensörlerde daha kaliteli görüntü elde edilir.
B) CCD sensörler daha fazla enerji harcar.
C) CCD sensörler daha kolay ısınır.
D) CMOS sensörler daha ucuzdur.

35. Aşağıdakilerden hangisi dijital video kameralarda kullanılan lenslerin temel niteliklerinden birisi değildir?
A) Odak uzaklığı       B) Lens açıklığı        C) Odak noktası         D) Lens derinliği

36. (….) USB 3.0 teknolojisiyle üretilmiş bir flash bellek USB 2.0 portu olan bir anakartta USB 3.0 hızında çalışır.

37. (….)Flash bellekler ile hafıza kartlarının, hafıza teknolojileri aynıdır.

38. (….)Kart adaptörleri aynı çeşit kartları fiziksel olarak birleştiren aparatlardır.

39. (….)KART okuyucular anakart üzerindeki sata portuna bağlı olarak çalışır.

40. (….)CF (CompactFlash) tipi kartlar genellikle masaüstü bilgisayarlarda kullanılır.

41. Optik ve lazer fareler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Disklerin önünde ve arkasında optik (IR) alıcı ve vericiler vardır.
B) DSP devreleri bilgisayarlarla fare arasındaki bağlantıyı sağlar.
C) Yalnızca USB porta takılır.
D) Lazer ışınını kullanan fareler, yüzeydeki daha fazla ayrıntıyı gösterebilme kabiliyetine sahiptir.

42. Aşağıdakilerden hangisi monitörler için yanlıştır?
A) CRT’ler radyasyon yayar.                                          B) LCD’lerde ölü noktalar olabilir.
C) LCD’ler daha az renk kabiliyetine sahiptir.              D) CRT’ler gözü daha fazla yorar.

43. Projeksiyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) DLP projeksiyonların renk doygunluğu daha iyi, renk geçişleri keskindir.
B) LCD projeksiyonlarda pikseller arası boşluk daha fazladır.
C) DLP projeksiyon cihazları genelde daha hafif ve daha küçük boyutlara sahiptir.
D) DLP projeksiyonlar daha iyi kontrast değerlerine ve daha iyi bir görüntüye sahiptir.

44. Lazer yazıcılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Birim sayfa başına düşen maliyet genelde daha yüksektir.
B) Siyah beyaz ve renkli baskı yapma imkânı vardır.
C) En hızlı yazıcı türüdür.
D) Yazı ve resim baskısında kullanılabilir.

45. Aşağıdaki yazıcı türlerinden hangisi ağ yazıcısı olarak kullanılmaz?
A) Siyah beyaz lazer      B) Nokta vuruşlu      C) Mürekkep püskürtmeli      D) Renkli lazer

46. Çözünürlüğün yazılımla artırılıp donanımın elde ettiği piksellerin arasına yazılımla piksel eklenmesine ne isim verilir?
A) Netleştirme       B) Focus       C) Interpolasyon       D) Image correction

47. Webcam’in saniyede yakaladığı görüntü sayısı hangi birim ile ifade edilir?
A) MB       B) FPS       C) BPS       D) DPI

48. Yatay hareketlerde nesnenin gerçekte olduğundan hızlı, dikey hareketlerde ise gerçekte olduğundan yavaş algılandığı lens türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dar açılı       B) Dik açılı      C) Geniş açılı       D) Değişebilir odak uzaklıklı

49. Kablosuz (wireless) fare için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Bu tip sistemleri kurmak için klavyeye verici, porta ise alıcı takılır.
B) Kızıl ötesi ışıkla çalışanlar IR fare olarak adlandırılır.
C) Radyo dalgaları ile çalışanlar RF fare olarak adlandırılır.
D) RF klavyede alıcı ve verici birbirini görmek zorunda ama IR klavyelerde bu zorunluluk yoktur.

50. Çözünürlüğün yazılımla artırılıp donanımın elde ettiği piksellerin arasına yazılımla piksel eklenmesine ne isim verilir?
A) Netleştirme       B) Focus       C) Interpolasyon       D) Image correction

Cevaplar: 1-B    2-C    3-A    4-D    5-D    6-D    7-C    8-C    9-C    10-D    11-A    12-A    13-C    14-C    15-D    16-B    17-C    18-B    19-A    20-B    21-A    22-C    23-D    24-C    25-B    26-B    27- A   28-A    29- D   30-B    31-D    32-C    33-D    34-A    35-D    36-Yanlış    37- Doğru   38- Doğru    39- Doğru    40- Yanlış    41-D  42-C    43-A    44-A    45-B    46-C    47-B    48-A    49-D    50-C

 

İşletim Sistemi Kurulumu

1. (….) ROM ana kart üzerine sonradan takılan bir çiptir.
2. (….)BIOS, ROM içerisinde bulunan bir yazılımdır.
3. (….) BIOS, bilgisayar ilk açıldığında çalışır ve POST testini gerçekleştirir.
4. (….) POST, bilgisayarda bulunan ve ilk açılışında ihtiyaç duyulan donanımın doğru çalışıp çalışmadığını test eder.
5. (….) BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, ROM’a kaydedilir.
6. (….) “Integrated Peripherals” menüsü, güç tüketiminin ve tasarrufunun ayarlanması için konulmuş bir menüdür.
7. (….) Eğer post anında bilgisayar “DMA Error” hatası veriyorsa “Doğrudan Erişimli Bellek devrelerinde sorun var” demektir.
8. (….) “CMOS battery has failed” hatası CMOS entegresi arızalanmış demektir.

9. Bilgisayar ilk açıldığında BIOS yazılımının yaptığı teste …………………………….denir.

10. içerisinde bulunan BIOS yazılımı, bilgisayar ilk açıldığında ……………………………….’e yüklenir.

11. BIOS’ta yapılan ayar değişiklikleri, ……………………………..’a kaydedilir.

12. (….) İşletim sistemi, kullanıcı ile bilgisayar arasında köprü görevi yürüten ve donanıma en yakın yazılım türüdür.

13. (….) İstediğimiz işletim sistemini donanıma bağlı olmaksızın bilgisayarımıza kurabiliriz.

14. (….) Bilgisayarı kurulum CD ile başlatmak için BIOS’tan açılış önceliğinin değiştirilmesi gerekir.

15. (….) İki veya daha fazla işletim sisteminin aynı bilgisayara kurulabilmesi için sabit disklerin bölümlendirilmesi gereklidir.

16. (….) Görsel işletim sistemleri kullanıcı dostu olmalarına rağmen daha fazla bellek alanı kullanır.

17. (….) SATA, RAID veya SCSI uyumlu sabit disklere işletim sistemi kurmak için ayrıca sürücü yazılımlarının kurulması gerekmez.

18. (….) Bölümleme, bilgisayarın sabit diskini kullanıma hazır hâle getirmek için yapılan bir işlemdir.

19. (….) İşletim sistemlerinde açılış sırası kurulum önceliğine göre belirlenir ve daha sonra kesinlikle değiştirilemez.

20. Aşağıdakilerden hangisi ana kart üzerinde yer almaz?
A) Bellek      B) İşlemci     C) Genişleme yuvaları      D) Güç kaynağı

21. Aşağıdakilerden hangisi yonga setinin görevidir?
A) Bütün bileşenleri üzerinde bulundurarak haberleştirmek
B) Veri akışını denetlemek
C) Verileri depolamak
D) İşlemci hızını belirlemek

22. Aşağıdakilerden hangisi bir veri yolu değildir?
A) ISA      B) PCI      C) VGA      D) AGP

23. Sürücüleri elle yüklemek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?
A) Program Ekle      B) Donanım Ekle      C) Sistem       D) Yönetimsel Araçlar

24. Bilgisayara bağlı olan donanımların sürücülerini görebilmek için Denetim Masası’ndan hangi seçenek kullanılır?
A) Program Ekle      B) Donanım Ekle      C) Sistem      D) Yönetimsel Araçlar

25. (….) Aygıt Yöneticisi penceresi açıldığında bilgisayarda bağlı bulunan bütün donanım birimleri görüntülenir.
26. (….) Sürücüyü Güncelleştir komutu donanıma ait yeni sürücüler yükler.
27. (….) Bütün ana kart üreticileri aynı teknolojiyi kullanır.
28. (….) Bir ana kartın montajı, kullanım kılavuzu olmadan doğru olarak yapılabilir
29. (….) USB portlar, seri ve paralel portlara göre daha hızlı çalışmaktadır.
30. (….) LAN portu, ağa bağlanmak için kullanılmaktadır.
31. (….) Yazıcı sürücüsü test sayfası, yazıcının doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için kullanılır.
32. (….) Varsayılan yazıcı seçeneği yazdırma işlemlerinde öncelikli olarak bu yazıcının kullanılması sağlar.
33. (….) Kimi zaman yazıcının modeline göre kurulum işlemine başlarken kapalı olması gerekebilmektedir.

Cevaplar: 1-Yanlış    2-Doğru    3- Doğru    4- Doğru    5- Yanlış    6- Yanlış    7- Doğru    8- Yanlış    9- POST   10-ROM-RAM    11-CMOS    12- Doğru    13- Yanlış    14- Doğru    15- Doğru    16- Doğru    17- Yanlış    18- Yanlış    19- Yanlış    20-D    21-B    22-C    23-B    24-C    25- Doğru    26- Doğru    27- Yanlış    28- Yanlış    29- Doğru    30- Doğru    31- Doğru    32- Doğru    33- Doğru

İşletim Sistemi Gelişmiş Özellikleri

1. ……………………………………. işletim sisteminde bulunan ve sistem donanımı, yüklü programlardır. Ayarlar ve bilgisayarınızdaki tüm kullanıcı hesaplarının profilleri ile ilgili önemli bilgileri içeren bir veri tabanıdır.

2. Hangi programların var olup olmadığını anlamak için ………………………………………………………..

3. ………………………………………………………………………., programların çeşitli veritabanlarına (veya veri kaynaklarına) erişmek için kullandığı bir teknolojidir.

4. ……………………………………………………geniş bant internet bağlantısını paylaşabilirsiniz, böylece her bilgisayar için ayrı internet hesabı satın almak zorunda kalmazsınız.

5. İşletim sisteminin bilgisayarınızı mümkün olduğunca güvenli tutması amacıyla yapabileceklerinin tümünden yararlandığınızdan emin olmak için aşağıdaki denetim listelerinden hangileri kullanılır?
A) İşlem Merkezi          B) Kullanıcı Hesabı Denetimi         C)Yedekleme ve Geri Yükleme             D)Update        E) Hepsi

6. …………………………….., yanlışlıkla sildiğimiz dosyaları web sayfalarında ve çeşitli programlar aracılığı ile bilgisayarlarımıza bulaşan virüslerden çöken işletim sistemlerini artık kurtarmak mümkün.
7. Güncel tarayıcınız varsa, Update’i kullanarak otomatik olarak …………………………….. alabilirsiniz.
8. (….) Sabit diskteki veri ile doğru orantılı olarak imaj süresi de artmaktadır.
9. (….) Threat Sense.Net Erken Uyarı Sistemi ayarlamalarının yapıldığı bölümdür.
10. (….) İşletim sisteminin 32 bit ya da 64 bit olması kurulacak olan antivirüs programı etkilemez.

Cevaplar: 1-Kayıt Defteri    2-Başlat/denetim masası/varsayılan programlar    3-Açık veri tabanı bağlantısı(ODBC)    4-İnternet bağlantısını paylaşma    5-Hepsi    6-Sistem İmajı    7-Güncelleştirme    8-Doğru    9-Doğru    10-Yanlış

Ağ Temelleri

1. Tüm terminallerin tak bir hat üzerinde birbirlerine bağlandıkları topoloji ………..…….. topolojisidir.

2. Radyo frekansı teknolojisini kullanarak havadan bilgi alışverişi yapan iletişim şekli ……………… dır.

3. Ağ arabirim kartlarının kendine özgü başka bir kartta olmayan 48 bitlik fiziksel bir adresi vardır. Bu adrese………………. adresi denir

4. .………….. bilgisayarınızın telefon hatlarını kullanarak iletişim kurmasını sağlar

5. ……………….çeşitli sebeplerle zayıflamış sinyali kuvvetlendirmek için kullanılır.

6. Uygulama katmanından gelen bilgileri anlaşılan ortak bir dile, ortak bir formata ………………… katmanı çevirir.

7. ………………………………katmanı iletilen ve alınan veri paketlerinin doğru bir şekilde inşa edilip edilmediğini kontrol eder.

8. ……………… bir şirketin çalışanlar arasında iş süreçlerini düzenlemek, iş birliğini kolaylaştırmak için tasarlanmış bilgi paylaşımı sunan dâhilî, özel ağdır.

9. ………………………. aynı anda hem telefon hem de internet erişiminin kullanılmasını sağlayan cihazdır.

10. Dizüstü bilgisayarlar için üretilmiş olan ağ arabirim kartı ……………………dır.

11. (.…) Yıldız topolojisinde halkaya dahil olan bir istasyonun arızalanması, bütün ağı devre dışı bırakır.

12. (….) ‘Dial Up’ modemler ADSL modemlere göre daha performaslı çalışmaktadır.

13. (….) Anahtar (dağıtıcı) cihazı gelen veriyi ağdaki tüm istasyonlara gönderir.

14. (.…)OSI başvuru modeli ISO tarafından tanımlanmış ve ağ uygulamasında kullanılan
örnek bir modeldir.

15. (.…) Yönlendiriciler, LAN ve WAN arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.

16. 568-A standardına iletkenlerin renk dizilimi aşağıdakilerden hangisinde doğru sırada
verilmiştir?
A)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Mavi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
B)Turuncu-Beyaz, Turuncu, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Yeşil, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi
C)Kahverengi, Kahverengi-Beyaz, Yeşil, Yeşil-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu,Turuncu-Beyaz
D)Yeşil-Beyaz, Yeşil, Turuncu-Beyaz, Mavi, Mavi-Beyaz, Turuncu, Kahverengi-Beyaz, Kahverengi

17. Aşağıdaki kodlardan hangisi UTP kablolarda kullanılan konnektör kodudur?
A) RG      B) AUI      C) DB     D) RJ

18. Aşağıdakilerden hangisi LAN kurulumunda bilgisayarlarda bulunması gereken donanım veya yazılımlardan biridir?
A)Ağ pensesi      B)Ağ arabirim kartı      C)Ağ kablosu      D)Ağ cihazları

19. Verileri ışık hızıyla ileten kablo türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Fiber optik kablolar      B) UTP kablolar     C) STP kablolar      D) Koaksiyel kablolar

20. UTP kablolarında aşağıda verilen kategorilerden hangisi ile 100 Mbps üzerinde veri transferi sağlanabilir?
A) CAT3        B) CAT4        C) CAT5        D) CAT6

21. (…) RJ-12 konnektörleri telefon kablolarında kullanılır.

22. (…) Günümüzde en çok kullanılan kablo türü Cat5’ dir.

23. (…) İki bilgisayarı birbirine bağlamak için bağlantı kablosunun aynı standarda göre yapılması gerekmektedir.

24. (…) UTP Cat1 kablo kullanım alanı telefon iletişimi ve zil teli gibi zayıf akım sistemleri olan kablo türüdür.

25. (…) Bilgisayarlar ‘hub’ ya da ‘swich’ gibi merkezi birim kullanarak birbirine bağlanacak ise kabloların aynı standarda göre bağlanması gerekmektedir.

26. (…) IP sınıfları içinde en yaygını C sınıfı IP’dir.

27. (…) DHCP protokolü ile IP adresi, ağ geçidi veya DNS sunucusu gibi ayarlar otomatik olarak yapılır.

28. (…) 135.25.1.5 C sınıfı bir IP adresidir.

29. (…) IPv6 protokolündeki adresler 64 bittir.

30. (…) D ve E sınıfı IP’ler özel kullanım için ayrılmış IP’lerdir.

31. Aşağıdakilerden hangisi ağ arabirim kartlarından biri değildir?
A) PCI-E      B)PCMCI      C)USB      D) ISA

32. OSI katmanlarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) Fiziksel-Veri bağı-Ulaşım-Ağ -Oturum-Sunuş-Uygulama
B) Fiziksel- Veri bağı- Ağ – Ulaşım- Oturum-Sunuş-Uygulama
C) Uygulama- Fiziksel- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı
D) Uygulama- Sunuş- Oturum- Ulaşım- Ağ – Veri bağı – Fiziksel

33. Maksimum 30 istasyon bağlanan, arıza tespitinin zor olduğu ve bir istasyonun
arızalanması durumunda bütün ağın devre dışı kaldığı, sonlandırılmaya ihtiyacı
olmayan topoloji hangisidir?
A) Yıldız      B) Ağaç      C)Bus      D)Halka

34. Yönlendirici (router) OSI referans modelinin hangi katmanında çalışır?
A)Ağ      B)Veri bağı      C) Fiziksel      D)Ulaşım

35. Fiber optik kabloları sonlandırmak için kullanılması gereken konektör aşağıdakilerden hangisidir?
A) RJ-12      B)RJ-45      C)ST-SC      D)RJ-11
36. İşletim sistemimizde ağ ayarlarını yapmak için aşağıdaki hangi menü seçeneği
kullanılır?
A)Denetim Masası – Ağ ve Paylaşım Merkezi
B)Denetim Masası – Sistem Ayarları
C)Denetim Masası – Ağ Bağlantıları Ayarları
D)Denetim Masası – Ağ Yöneticisi

37. Aşağıdakilerden hangisi ADSL modem çeşitlerinden biri değildir?
A)USB Modemler     B)Kablosuz Modemler     C)Dial-Up Modemler     D)PCI Modemler

38. Telefon hatları üzerinden çok yüksek hızlarda veri alışveriş hızı sunabilen DSLteknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
A)ADSL       B)ADSL 2        C)3G        D)VDSL

39. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi yayın adresi olarak kullanılmaktadır?
A)255.255.0.0        B)0.0.0.0        C)192.168.0.0         D)255.255.255.255

40. Aşağıdaki IP adreslerinden hangisi B sınıfı bir IP adresidir?
A)127.0.0.1       B) 214.50.32       C)175.104.148.4       D)225.220.12.18

Cevaplar: 1-Yol(Bus) Topolojisi    2-Kablosuz Bağlantı    3-MAC Adresi    4-Modem    5-Tekrarlayıcı    6-Sunuş    7-Veri Bağı    8-İntranet(iç ağ)    9-Ayırıcı(Splitter)    10-PCMPI    11-Yanlış    12- Yanlış    13- Yanlış    14-Doğru    15-Doğru    16-D    17-D    18-B    19-A    20-D    21-Doğru    22-Doğru    23- Yanlış    24-Doğru    25-Doğru    26-Doğru    27-Doğru    28- Yanlış    29- Yanlış    30-Doğru    31-B    32-D    33-C    34-A    35-C    36-A    37-C    38-D    39-D    40-C