C# Console Uygulamaları-3

Taban ve yüksekliği bilinen bir üçgenin alanını hesaplama

Klavyeden taban ve yüksekliği girilen üçgenin alanını hesaplayıp ekrana yazdıran program.

Pisagor teoremi ile Hipotenüs hesaplama

Klavyeden iki dik kenarı girilen üçgenin hipotenüs uzunluğunu pisagor teoremi ile hesaplayacağız. Ancak Pisagor teoremi nedir öncelikle onu açıklayayım. Pisagor teoreminde hipotenüs kenarı diğer  iki dik kenarın karelerinin toplamının kare köküne eşittir.

Üçgende sinüs teoremi ile alan hesaplama

Klavyeden iki kenar uzunluğu ve bu iki kenar arasındaki açısı girilen üçgenin alanını hesaplayan program.

Formül: Alan=kenar1*kenar2*Sin(açı)/2

Klavyeden girilen ikilik tabandaki bir sayının onluk tabandaki karşılığını yazdıran C# kodu.

Klavyeden girilen iki sayının bir birine bölünüp bölünmediğini gösteren C# Programı.

Diğer Yazılar

Leave a Comment